GDPR

Personuppgiftshantering för VRL enligt GDPR

Från och med 25 maj 2018 ersätts PUL av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Även Dansföreningen Valley River Linedancers omfattas av denna förordning och vi vill här informera våra medlemmar om vår hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter använder vi?

Vi lagrar följande personuppgifter: namn, personnummer, mobiltelefonnummer samt i förekommande fall foton och filmer.

Vad används personuppgifterna till?

Klubben använder personuppgifter i medlemsregistret. För att säkerställa betalning av medlems- och kursavgifter använder vi personnummer. Vi rapporterar personuppgifter till Sisu (Svenska idrottsrörelsen Studieförbund)/Idrott-online och Svenska Danssportförbundet. Detta görs för att få bidrag till att utveckla vår verksamhet, utbilda klubbens ledare samt stärka danssporten i Sverige.

För att kunna sprida dansglädje samt attrahera nya medlemmar vill vi ha en levande webbplats och Facebooksida. Därför publicerar vi där foton och filmer från danstillfällen och klubbkvällar. Vill du inte finnas med på nya eller gamla foton och filmer vänligen meddela dataskyddsombudet eller fotografen. Klubben tillmötesgår dina önskemål gällande detta i största möjliga mån men vi är alla människor och ibland kan det hända att bildmaterial publiceras av misstag. Därför rekommenderar vi dig som absolut inte vill synas på dessa plattformar att regelbundet gå igenom materialet som läggs ut samt specificera datum och album vid eventuell felhantering för borttagning.

Klubben kan inte ställas ansvarig för foton och filmer som medlemmar väljer att dela eller sprida på sina egna webbplatser eller Facebooksidor.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar medlemmars och kursdeltagares personuppgifter innevarande samt föregående kalenderår, alltså under medlemskapets tid samt ytterligare ett kalenderår.

Hur sprids personuppgifter inom eller utanför klubben?

Personuppgifter hanteras/ses av de de personer som tar emot anmälningar för kurser, samt föreningens kassör. Namn och personnummer delges externt till Sisu/Idrott-online.

Vilka rättigheter har den som lämnar personuppgifter?

Den som lämnar personuppgifter till klubben har fortfarande kontroll över sina egna personuppgifter och dessa personuppgifter kan rättas, raderas, eller fås ut på medlemmens begäran.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Dansföreningen Valley River Linedancers, dvs den roll som du vänder dig till om du har frågor eller vill begära någon av dina rättigheter runt personuppgifter, är för närvarande Eleonor Halsius. Du når ansvarig via e-post till valleyriverlinedancers@gmail.com

/Styrelsen Dansföreningen Valley River Linedancers

2021-08-13