NYBÖRJARGUIDE

För de flesta människor tar det ungefär tre veckor innan de är säkra på sin första dans. 

Om det tar längre tid, oroa dig inte - hur det går för dig som nybörjare har liten betydelse för hur bra du blir på ett år

Bra Att Veta

Vi har inga separata barngrupper men barn är varm välkomna i vuxet sällskap. I Linedance dansar barn och vuxna tillsammans utan problem en trevlig aktivitet att göra tillsammans

Vi rekommenderar att du löser medlemsavgift hos oss, som medlem är du olycksfalls försäkrad när du deltar i våra aktiviteter, du får också rabatt på kurser, olika evenemang och du får också köpa kläder till rabatterat pris.

Våra kurser omfattas av 15ggr a'1,5 - 2 timmar som är uppdelad enligt följande: Uppvärmning med de danser som ni lärt er under terminen - Utlärning av en ny dans - Liten Paus  - repetition av den dans som lärdes ut under föregående kurstillfälle. 

Kurserna omfattas av gemensam klubb danser med knytis, workshop och dans till danslista

Antalet danser som lärs ut och antal repetitions tillfällen styrs av vilken grupp du valt och terminens längd.

Under kursen kommer du att få lära dig danser till varierad musik, de olika grund stegen, teknik mm


En koreograferad dansform

Linedance är en koregraferad dansform. Du kommer under kursen gång att få lär dig olika koregrafier dvs olika danser. Det finns danser till många olika dans- och musiksstilar. En dans beskrivs i ett stepsheet(stegbeskrivning).

En koregrafi är uppbyggd i block om 8 eller 6 takter(count) som upprepas om och om igen tills musiken är slut. En dans kan bl.a vara phraserade,innehålla taggar och restarts mm. Hur många block varje dans innehåller och om den är phraserad, innehåller taggar eller restarts etc beror på musikens uppbyggnad och på den svårighetsgrad dansen har.

Danser för nybörjare ligger i regel på mellan 2-4 block ,16-48 count. Under de första två terminerna förkommer i regel inga phraserade danser, taggar och restarts utan enkla danser med lätta steg och få vändningar.

I linedance används begreppet väggar. Dessa kalls för kl 12, 3, 6 & 9.och används för att beskriva i vilken riktning man befinner sig efter att man har gjort en vändning i dansen eller i vilken riktning man kommer att vara vänd åt när det är dags att upprepa de block/count man lärt sig dvs börja om från början igen på en ny vägg. I linedance finns det 1-, 2- & 4väggs danser.


Så här går det till på kursen

Utrustning: Klä dig så du känner dig bekväm ta med vattenflaska samt ett par stadiga skor utan höga klackar och lite glid under sulan räcker bra.

Uppvärmning: Vi ställer upp på golvet och kör i gång med uppvärmning och du kommer att få dansa de danser som du lärt dig under terminen, för att friska upp minnet lite så går vi igenom en vägg innan vi dansar. För dig som dansat tidigare lägger vi även in äldre danser från tidigare terminer.

Utlärning: Under utlärningen kommer instruktören att stå med ryggen vänd emot dig detta för att det underlättar för dig som elev att se vad instruktören gör där framme. Instruktören kommer att upprepade gånger gå igenom ett block i taget och sen läggs dessa ihop vartefter de gås igenom. När alla block har gåtts igenom och lagts ihop till en helhet byter man riktning (vägg) och upprepar dessa i ny riktning tills man kommit igenom ett varv (1-,2- eller 4 väggar). Först när man kan stegen i alla riktningar dansar man först till långsam musik därefter ökar man takten successivt.

Paus: Kort paus

Repetition: Vi repeterar alltid den dansen som vi lärde ut veckan innan och vart tredje kurstillfälle repeterar vi löpande de danser som lärts ut under terminens gång.

Teknikträning:  I linedance förkommer det många olika karaktärer/dans stilar och grund stegen är de samma men de dansas på olika sätt. Så vad är det för skillnad på hur man dansar i t.ex en Cha-Cha en West Coast Swing eller en fartfylld Polka det är det vi ska reda ut och lära oss här

Förenings danser för alla som deltar i verksamheten: Under året anordnas dans med workshop med jämna mellanrum, detta är tillfällen där alla grupper träffas gemensamt, dansar till danslista och lär sig lite nya danser. Du har här chansen att träna och bli säkrar i ditt dans utövande dessutom får du lära känna de andra kursdeltagare under trevliga omständigheter. Under pausen är det knytis som gäller. 


Några tips

  1. Ställ dig i mitten,  jag vet, du vill inte vara i centrum för uppmärksamheten men lita på mig, alla framgångsrika lined dansare börjar i mitten
  2. Ge dig själv tid, det tar veckor för ditt sinne och dina fötter att börja arbeta tillsammans
  3. Ha tålamod med dig själv, det är nytt, du kommer inte alltid lära dig hela dansen första gången
  4. Skratta, ha kul, du är här för att ha kul och träna lite !
  5. Gå inte från golvet, stanna kvar, lyssna på musiken, dansa de steg du kan
  6. Om du råkar vända om och någon tittar på dig, le och skratta
  7. Jämför dig inte med någon, alla var vi barn i början, Rom byggdes inte på en dag
  8. När jag frågar är du redo? Säg till, min rygg är vänd mot dig
  9. Ge inte upp!! Din stil är vacker, du kommer att bli fantastisk, Ge dig själv tid
  10. Ta för vana att träna lite hemma, om du har tid och möjlighet, allt blir så mycket lättare i längden