A

Ancor Step

RÄKNING 1&2

Placeras den ena fotens hålfot bakom den andra fotens häl och trampa på ställe

EX. Höger Ancor Step
1. Placera höger hålfot bakom vänster häl
&. Trampa ner vänster fot på stället
3. Trampa ner höger fot på stället

Steg kombinationen avslutas med vikten på den bakre foten.

Ankel Rock aka Ankel Roll 

RÄKNING: 1-2-3-4

En steg kombination som utförs på stället med fötterna i kors och anklarna låsta. Växla vikten en eller flera gånger från framfot till bakfot, bibehåll den låsta positionen. 

EX: Höger Ankel Rock
1. Lås höger ankel bakom vänster
2. Rocka anklar framåt
3. Rocka anklar bakåt
4. Rocka anklar framåt


Appel Jack aka Fancy Feet

RÄKNING: 1&

Appel Jacks är en synkoperad rörelse som utförs på stället med båda fötterna samtidigt.

EX Höger & Vänster Appel Jacks
1. Lyft upp vänster häl och vrid hälen åt höger- Lyft upp höger framfot och vrid tån åt höger
&. Vrid tillbaka båda fötterna till mitten
2. Lyft upp höger häl och vrid hälen åt vänster - Lyft upp höger framfot och vrid tån åt vänster
&. Vrid tillbaka båda fötterna till mitten

Ball Actions

Ball = En rörelse som görs med vikten på trampdynan (främre delen av foten), rörelsen räknas 1 eller &

Det finns olika variationer av ball kombinationer, räkning och benämning bestäms av vilka rörelser som utförs. Ball steget kan kombineras med inledande och avslutande rörelse. Ball rörelsen kan tex kombineras med inledande kick eller heel jack framåt men också med en kick bakåt för att sedan avslutas med steg framåt, bakåt, i kors, i sidan eller steg på stället. 

Ball rörelser med räkning på 1&
Ball Change, Ball Side, Ball Step, Ball Back, Ball Cross

1. Ball = Sätt ner höger trampdyna bredvid vänster fot
&. Se olika variationer nedan
1. Cange = Sätt ner vänster fot bredvid höger
2. Side= Ta ett steg i sidan åt vänster'
3. Step= Ta ett steg framåt med vänster fot
4. Back= Ta ett steg bakåt med vänster fot
5. Cross = Korsa vänster över höger

Ball rörelser med räkning på 1&2
Kick Ball Change, Kick Ball Cross, Kick Ball Step, Kick Ball Back, Back Kick Ball Change, Heel Ball Change, Heel Ball step, Heel Ball Back, Hell Ball Cross

1. Se olika variationer nedan
1. Kick = Låg kick framåt eller bakåt med höger fot
2. Heel = Nudda höger häl framåt i golvet
& Ball = Sätt ner höger trampdyna i golvet
2. Se olika variationer nedan
1 Change = Sätt ner vänster fot bredvid höger
2. Cross = Korsa vänster fot över höger
3. Step = Kliv fram ett seg framåt med vänster fot
4. Back = Ta ett steg bakåt med vänster fot

Notering: Rörelsen är ej en hoppande/studsande rörelser. Överdelen av kroppen ska vara still under utförandet. Det är endast underkroppen som rör sig när du utför Ball Change Actions 

Prova att utföra rörelsen med två fyllda vattenglas, ett i var hand - kan du utföra rörelsen utan att spilla en droppe har du gjort rätt


Behind-Side-Cross

RÄKNING: 1&2

Ett synkoperat steg som utförs sidledes 

EX: Höger Behind-Side-Cross
1. Ta ett steg i sidan åt höger med höger fot
&. Korsa vänster fot bakom höger
2. Ta ett steg i sidan åt höger

Body Roll

Body roll kombinerar fyra individuella rörelser i ett, vilket skapar en kontinuerlig, ormliknande rörelse. Det finns flera sätt att göra en body roll och kan göras framåt, bakåt eller i sidled. En rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel  

Body Roll

1. Höger fotsula i golvet ett steg framåt (axelbrett avstånd), vikt ska ligga på vänster fot , kroppen ska befinna sig i nigande/sittande ställning
& Skjut fram höften

2. Skjut magen framåt

&. Skjut bröstkorgen framåt

&. Skjut huvudet framåt

4 Lägg över vikten på höger fot 

Body Roll Sidledes

1. Luta huvudet och kroppen åt höger, börja räta upp huvudet

&. Skjut höften åt höger, räta upp huvudet

2. Räta upp kroppen med höften fortfarande är skjuten åt höger 

& Flytta tillbaka höften i utgångsläge


Boogie Walk & Shorty Walk

Boogie Walk

Räkning: 1-2-3-4

Boogie Walk är en rörelse där man går framåt med något böjda knän samtidigt som båda knäna vrids ömsom åt höger ömsom åt vänster. Rörelsen utförs enklast genom att ta små steg framåt och med vikten placerad något framåt på trampdynan

Shorty Walk 

Räkning: 1&2-3-4-5-6

Shorty Walk är en rörelse där Kick Ball Change kombineras med Boogie Walk

Boogie Walk 

Boogie Walk är en rörelse där man går framåt med något böjda knän samtidigt som båda knäna pendlar ömsom höger ömsom vänster.

1. Ta ett steg framåt med höger fot

2. Böj båda knäna och luta kroppen något åt höger 

3. Ta ett steg framåt med vänster fot

4. Böj båda knäna åt luta kroppen något åt vänster

Shorty George

Shorty Walk är en kombination av Kick Ball Change och Boogie Walk

Höger Kick Ball Change

1. Gör en låg kick framåt med höger fot

&. Sätt höger fot bredvid vänster med viken på fotsulan

2. Sätt ner vänster fot bredvid höger

Höger Boogie Walk

3. Ta ett steg framåt med höger fot

4. Böj båda knäna och luta kroppen något åt höger

5. Ta ett steg framåt med vänster fot

6. Böj båda knäna åt luta kroppen något åt vänster


Brush

Räkning: 1

En avslappnad svepande/pendlande rörelse med underbenet antingen framåt eller bakåt, när den pendlade fotens fotsula passerar den andra foten ska fotsulan dras efter golvet så att ett så att ett ljud uppstår som påminner om ljudet av en sopborste.

Notera: Endast fotsulan ska nudda golvet inte hälen, slår hälen i golvet och inte fotsulan kallas rörelsen Scuff

Camel Walk

Räkning: 1-2-3-4

Camel Walk är en rörelse där du tar ett steg framåt med stelt ben för att sen dra bakfoten intill framfoten och korsar bakfoten bakom framfoten där hälen lyfts upp och knäet böjs.

EX. Höger Camel Walk

1. Ta ett steg framåt med utsträckt stelt ben och sätt ner foten bestämt i golvet

2. Dra vänster fot intill, lyft upp höger häl och korsa vänster bakom höger. 
3. Ta ett steg framåt med utsträckt stelt ben och sätt ner foten bestämt i golvet
4. Dra vänster fot intill, lyft upp höger häl och korsa vänster bakom höger.


Charleston Step

Basic Charleston

1. Nudda höger tå fram i golvet

2. Ta ett steg bak med höger fot

3. Nudda vänster tå bak i golvet

4. Ta ett steg fram med vänster fot

Heel Swivle Charleston 

1. Sätt ner höger  framför vänster samtidigt som du vrider båda hälarna inåt

2. Vrid ut båda hälarna och flytta höger fot i en påbörjad halvcirkel bakåt (foten befinner sig nu i luften parallellt med vänster ben)

3. Avsluta förflyttningen av foten i en halvcirkel bakåt och sätt ner höger fot bakom vänster fot samtidigt som båda hälarna vrids inåt

4. Vrid ut båda hälarna och flytta vänster fot i en påbörjad halvcirkel bakåt (foten befinner sig nu i luften parallellt med höger ben)

5. Avsluta förflyttningen av foten i en halvcirkel bakåt och sätt ner vänster fot bakom höger fot samtidigt som båda hälarna vrids inåt

6. Vrid ut båda hälarna och flytta vänster fot i en påbörjad halvcirkel framåt (foten befinner sig nu i luften parallellt med höger ben)

7. Avsluta förflyttningen av foten i en halvcirkel framåt och sätt ner vänster fot framför höger fot samtidigt som båda hälarna vrids inåt

8 Vrid tillbaka hälarna

Lindy Charleston

1. Sätt ner vänster tå bak i golvet

2. Rocka/skjut i från med vänster fot (vänster är fortfarande kvar på stället)

3. Lägg över vikten framåt på vänster fot

4. Ta ett steg framåt med höger fot

5. Gör en kick framåt med vänster fot

6. Lyft upp vänster knä(hitch)

7. Flytta höger fot bakåt

8. Sätt ner höger fot bakåt

Side By Side Charleston

1. Gör en kick framåt med höger fot

2. Håll benet upplyft i 90 graders vinkel(hitch)och vänd 1/2 varv åt höger

3. Gör en kick framåt med höger fot 

4. Sätt ner höger fram i golvet



Chasse' Step

Räkning: 1&2

En synkoperad rörelse sidledes

EX: Höger Chasse' step
1. Ta ett steg i sidan åt höger
&. Sätt ner vänster fot bredvid höger
2. Ta ett steg i sidan åt höger

Coaster Step

Räkning: 1&2

Räkningen för coaster step är vanligt vis synkoperat (1&2) men kan även räknas 1, 2, 3 och då kallas det slow coaster step
 
EX 1: Höger Coaster Step
1. Ta ett steg bak på höger fot
&. Sätt ner vänster fot bredvid höger
2. Ta ett steg framåt på höger fot

EX.2: Slow Coaster Step
1. Ta ett steg bak på höger fot
2. Sätt ner vänster fot bredvid höger
3. Ta ett steg fram på höger fot

Criss Cross

Räkning: 1-2-3-4

1. Hoppa upp och landa med båda fötterna samtidigt (axelbrett avstånd)
2. Hoppa upp och landa med fötterna i korsa (höger över vänster)
3. Hoppa upp och landa med båda fötterna samtidigt (axelbrett avstånd)
4. Hoppa upp och landa med fötterna i korsa (vänster över höger)

Dorothy Step aka Wizard Step

Räkning: 1-2& 3-4&

1. Ta ett steg fram med höger fot
2. korsa vänster fot bakom höger
& Ta ett steg fram med med höger fot
3 Ta ett steg fram med vänster fot
4 korsa höger fot bakom vänster
& Ta ett steg fram med med vänster fot.