Dansföreningen Valley River Linedancers

Föreningen bildades 2021 och är en ideell förening med sitt säte i Avesta Kommun. Vi bedriver kursverksamhet i södra dalarna och angränsande län. Vi har för närvarande kurser i Tärnsjö, Hofors och Möklinta.

Föreningen är medlemmar i Svenska Danssportförbundet (SDF), Bergslagens Danssportförbund(BDF) & Riksidrottsförbundet SISU (RF-SISU). Vårt ändamål är att bedriva idrottslig verksamhet i linedance i enlighet med "Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Föreningen är ansvars- och olycksfallsförsäkrad och medlemmar som deltar i föreningens verksamhet är försäkrade. Vi har licens för musikanvändning via STIM och SAMI.

Föreningens verksamhet bedrivs på ett demokratiskt sätt med positiv psykisk, socialt och kulturellt inflytande på allmänheten genom kurser, information och dansuppvisningar. Föreningens mål är att främja dansen i föreningen för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet, att sprida kunskap och öka intresset för linedance som dansform, att informera om dansens positiva hälsofördelar och att öka insikten om att danssport är idrott.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.