VÅRA KURSLOKALER

ÖSTERFÄRNEBO BYGDEGÅRD
Färnebovägen 781 
810 20 Österfärnebo

Vägbeskrivning

ENÅKERS BYGDEGÅRD RUNHÄLLEN
Klockaregården 106
744 93 Runhällen

HOFORS FOLKETS HUS
Skolgatan 21
813 30 Hofors

Vägbeskrivning

HORNDALS FÖRSAMLINGSHEM
Stora vägen 27
774 67 Horndal

Vägbeskrivning