KURSER VT-2023

KURSERNA PÅGÅR MELLAN V.3-V.18 OCH OMFATTAS AV TOTALT 18 DANSTILLFÄLLEN

FÖRDELAT PÅ 15 KURSTILLFÄLLEN OCH 3 FÖRENINGSDANSER


Steg 1
Kursort: Österfärnebo, Hofors, Hedesunda & Runhällen

Grundkurs i linedance där du får lär dig de första grundstegen i linedance, 

All utlärning sker i ett lugnt tempo.

Denna kurs passar dig som aldrig dansat tidigare och dig som dansat tidigare och vill börja på nytt.

Nivå på danserna som lärs ut: Absolute Beginner - Easy Beginner

Lokal & Tid

Österfärnebo Bygdegård
Måndagar kl.18:30-20:00 (kursstart den 16/1)

Hofors Folkets Hus

Tisdagar kl.19:35-21:00 (kursstart den 17/1)
Anmälan & Betalning, ABF Hofors

Runhällen Enåkers Bygdegård
Onsdagar kl.18:00-19:25 (kursstart den 18/1)

Hedesunda Folkets Hus
Torsdagar kl.19:25-21:00 (kursstart den 19/1)

Steg 2 
Kursort: Runhällen

Denna kurs passar dig som dansat minst en termin men också dig som inte dansat linedance tidigare och som har lätt för att lära. 

Fler grundsteg i linedance lärs ut, nivån på danserna ökar, utlärningen fortsätter i lugnt tempo. Det är nu som du kan behöva börja lägga lite tid på att träna hemma 

Nivån på danserna som lärs ut: Beginner - High Beginner

Lokal & Tid

Runhällen Enåkers Bygdegård
Onsdagar kl.19:35-21:00 (kursstart den 18/1)

Steg 3
Kursort: Hedesunda

Detta är kursen för dig som är bekant de första grundläggande grundsteg och dess benämning och som vill lära sig danser som ligger på en högre nivå än de danser som lärs ut i steg 1 & 2. 

Du bör ha dansat minst två termin och vara införstådd med att du nu kan behöva lägga tid hemma på att träna de danser du få lära dig. 

På denna nivån kommer lite svårare grundsteg och vändningar att läras ut, svårighetsgraden på danserna ökar och utlärningstempot är något snabbare än på de lägre nivåer. 

Nivån på dansern som lärs ut: Beginner - Improver

Lokal & Tid

Hedesunda Folkets Hus
Torsdagar kl.18:00-19:25 (kursstart den 19/1)

Steg 4
Kursort: Hofors

För denna nivå rekommenderar vi att du har dansat mellan två till tre terminer, du har kunskap om och är välbekant med benämningar på olika termer och grundsteg. 

Utlärningstempot är snabbare, danser med phrasering, svårare grund steg, vändningar och snurrar lärs ut på denna nivå

För att du ska känna att du får ett utbyte av kursen rekommenderar vi att du tränar hemma 

Nivå på dansern som lärs ut: Beginner - High Intermediate

Lokal & Tid 

Hofors Folkets Hus  
Tisdagar kl.18:00-19:25 (kursstart den 17/1)

Anmälan & Betalning ABF Hofors

KLUBBDANSER

KLUBBDANSERNA INGÅR I KURSAVGIFTEN

Sista lördagen i januari, februari och april mellan kl.14-17 anordnas klubbdanser i Horndals Församlingshem. 

Dessa danstillfällen ger våra elever möjlighet att träffas, umgås och utvecklas som dansare. 

Under dessa tillfällen dansar vi efter danslista, vi lär oss en dans som sen repeteras vid kommande kurstillfälle. 

Vi bryter för paus där var och en tar med sig egen förtäring.

Priser, Anmälan & Betalning

Vill du spara tid, föranmäl dig till nån av våra kurser. Du kan också anmäla dig på plats när du kommer till kursen. Du betalar när du kommer till kursen

Till föranmälan

Se priser

Har du frågor kontakta oss

Kursledare:

Eleonor Halsius 076-4140806

e-mail: 

valleyriverlinedancers@gmail.com