KURSER I TÄRNSJÖ

Grundkurs Nybörjare

PLATS: Folkets Hus

DAG & TID: Måndagar kl. 18:30-20:00

OMFATTNING: 15 ggr

SVÅRIGHETSGRAD: Lätt

TEMPO: Lugnt tempo med upprepande repetitioner

DANSER: I denna grupp kommer det att under termin läras ut lätta danser på upp till 32 count. Danser som lärs ut under denna termin innehåller inga taggar, restarts, svåra steg eller avancerade rörelser.

MUSIK: Blandade musikstilar

MÅLSÄTTNING: Eleven ska efter avslutad kurs vara självständig i sin dansutövning ha insikt i olika danskaraktärer/stilar, ha förmågan att bemästra enklare grundsteg samt ha insikt & kunskap i dansteknik