.

MÖKLINTA

VI DANSAR I KYRKSKOLANS GYMNASTIK HALL

Vill du gå kurs i Möklinta så ska du vända dig till Monika för frågor. Här gäller anmälnings plikt. För kursen i Möklinta gäller ej VRL:s priser. Vill du känna dig trygg om olyckan skulle vara framme, lös medlemsavgift hos VRL, du omfattas då av föreningens olycksfallsförsäkringen


För frågor och/eller anmäla kontakta Monika Sahlin

 Mobil: 073-074 32 41 (18:00 - 21:00)  
E-post: monika_sahlin@hotmail.com

KURSAVGIFT: Klippkort 5ggr 150 kr

Grundkurs Nybörjare 

Denna grupp vänder sig till dig som inte dansat linedance tidigare, till dig som dansat tidigare och som vill börja dansa igen och till dig som i dag är en aktiv dansare som tycker om att dansa lätta danser

PLATS: Klintboskolans Gymnastiksal i Möklinta

DAG & TID: Torsdagar kl.18.30-20.00

OMFATTNING: 15 ggr

SVÅRIGHETSGRAD: Lätt

TEMPO: Lugnt tempo med upprepande repetitioner

DANSERI denna grupp kommer det att under termin läras ut lätta danser på upp till 32 count. Danser som lärs ut under denna termin innehåller inga taggar, restarts, svåra steg eller avancerade rörelser.

MUSIK: Blandade musikstilar

MÅLSÄTTNING: Eleven ska efter avslutad kurs vara självständig i sin dansutövning ha insikt i olika danskaraktärer/stilar, ha förmågan att bemästra enklare grundsteg samt ha insikt & kunskap i dansteknik