Ordförande: 

Pelle Svensson 073-526 33 89

pelle.gysinge@outlook.com

Sekreterare, huvudinstuktör, kursansvarig, webb

Eleonor Halsius 076-414 08 06

valleyriverlinedancers@gmail.com

Kassör:

Lena Prochazka 076-138 86 03

lenacicmunda@gmail.com

Adress:

Dansföreningen Valley River Linedancers

c/o Lenka Prochazka

Åsgårdsvägen 21 B

774 60 AVESTA

Följ oss:

FACEBOOK