info att komplitera

Skriv din text här ...

Valley River Lindancers tidigar Horndals Linedance bildades 2119 och står nu efter en turbulent start med båda fötterna väl förankrade i dyn.

Vi är medlemmar i Svenska Danssportförbundet (DSF) & Riksidrottsförbundet SISU (RF-SISU), vi är också licenserade via STIM & SAMI. Vi har vårt säte i Avesta Kommun, ni hittar oss i Horndal ca 25 km norr om Avesta.

Valley River Linedancers har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund

Föreningens verksamhet bedrivs på ett demokratiskt sätt med positiv psykisk, socialt och kulturellt inflytande på allmänheten genom kurser, information och dansuppvisningar. Föreningens mål är att främja dansen i föreningen för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet, att sprida kunskap och öka intresset för linedance som dans form, att informera om dansens positiva hälsofördelar, att öka insikten om att danssport är idrott.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Du som inte kommit i kontakt med linedance tidigare tror nog att linedance är ett gäng danstokiga individer som hoppar omkring med tummen i fickan sprättandes med benen i cowboy utstyrsel till ljudet av gnällig country musik.................. FEL

RÄTT  - Linedance är danstokiga individer världen över, i alla åldrar & från alla samhällsskikt med en stor kärlek för linedance 


Linedance =  Frihet, Acceptans, Ödmjukhet, Glädje ,Envishet, Skratt, Kamratskap , Självförtroende, Energi, Välbefinnande, Utveckling, Fördomsfritt 


För närvarande har vi kurser i Horndal, Tärnsjö & Möklinta.


. Det fantastiska med linedance är att alla kan vara med, oavsett ålder och kön - alla dansar på sina egna villkor.

Linedance har flera positiva effekter som att konditionen ökas, motoriken och minnet tränas samt att det befrämjar det sociala livet, dessutom förebygger dansen benskörhet.

I linedance finns något för var och en, vi har kurser för den som är nybörjare till den som dansat i flera år. Det finns ett enormt utbud av danser i olika stilar och musiken varierar från country till dagens popmusik. Eftersom linedance dansas över hela världen kan du vid besök på andra orter och i andra länder möta dansare som kan samma danser som du.

Om du inte har provat på att dansa linedance än men är vill hitta en motionsform som ger både gemenskap och glädje så ska du ta tillfället i akt att gå en kurs! Du lär inte ångra dig om du tar chansen och testar denna härliga dansform.  

 Vid 15 kurstillfällen varje höst och vår träffas vi och lär oss nya danser med hjälp Kurserna finns i 3 olika svårighetsgrader och du kan gå flera kurser om du vill. Varannan vecka har vi gemensam torsdagsdans till DJ, då dansar vi även äldre danser.

Linedance har sina traditioner i amerikansk country & western. Vi dansar en del till countrymusik, men vi hämtar även danser från moderna hitlåtar såväl som äldre pop och rock. Vals, samba och irländska toner är andra exempel på musik i linedance. Som namnet avslöjar,dansar vi på linjer där alla står bredvid varandra, respektive framför och bakom och bildar linjer åt alla håll.


Tänk när du hör den där låten du bara älskar och vill dansa till. Det kan vara precis den låten som vi dansar till. Ofta förknippas linedance med countrymusik och "yihaa", men dansen har utvecklats till att i dag vare en modern dansstil där vi dansar till alla musikstilar. Visst låter det spännande!

Är du intresserad av att prova på linedance. Eller vill du att vi kommer till ditt företag eller fest för att lära ut så ni får prova-på.


Linedance för oss är gemenskap, glädje och rörelse tillsammans.
Vi dansar efter egen förmåga och alla är välkomna!


Hur beskriver man linedance för någon som tror att
det bara är boots, hatt, och countrymusik.
Linedance är mycket mera än så.
En gemenskap där man delar samma intresse och kärleken till dans och musik.
Det är glitter och glamour med klack på eventen,
svett och glömska men framförallt massa skratt på kurstillfällena. 

är föreningen som ser möjligheterna och som strävar framåt mot ny mål. Vi tror på att alla kan, vi tror på utveckling, vi tror på acceptans och framförallt på individens potentiella förmåga till utveckling som människa och som dansare Med rätt stöd och motivation kommer man långt


 till utveckling att alla kan  på dig som strävar mot nya mål , dig som vill utvecklas & gemenskap där alla oavsett 

övertygels är att genom att bejaka olikheter, sattsa på indivendens

"You have to love dancing to stick to it. It gives you nothing back, no manuscripts to store away, no paintings to show on walls and maybe hang in museums, no poems to be printed and sold, nothing but that single fleeting moment when you feel alive." 

Du måste älska att dansa för att hålla dig till det. Det ger dig inget tillbaka, inga manuskript att lagra undan, inga målningar att visa på väggar och kanske hänga på museer, inga dikter som ska tryckas och säljas, inget annat än det enda flyktiga ögonblicket när du känner dig levande.

  

Dance for yourself. If someone understands, good. If not, no matter. Go right on doing what interests you, and do it until it stops interesting you. 

"Dance, when you're broken open. Dance, if you've torn the bandage off. Dance in the middle of the fighting. [...] Dance when you're perfectly free." 

Dancing, the act of being liberated from your reservations. Music and rhythm are some of the world's natural therapeutic wonders. It'll be a waste not to enjoy it. When you sway your body rhythmically (or not) to music, you sway your worries away. It doesn't matter if you look ridiculous twirling your heart out or if your feet feel awkward. Dancing is fun and it's physically and emotionally good for you. It revives your body as it does your mind. Just feel the music, see where it leads you, and most importantly, ignore the voice in your head that says you look absurd.

Because those who can dance, dance, and those who can't, there shouldn't be no stopping them, either

Dans, att bli befriad från dina reservationer. Musik och rytm är några av världens naturliga terapeutiska underverk. Det blir slöseri att inte njuta av det. När du svänger din kropp rytmiskt (eller inte) till musik, svänger du bort dina bekymmer. Det spelar ingen roll om du ser löjligt ut att snurra ut ditt hjärta eller om dina fötter känns besvärliga. Dans är kul och det är fysiskt och känslomässigt bra för dig. Det återupplivar din kropp som ditt sinne. Känn bara musiken, se vart den leder dig, och viktigast av allt, ignorera rösten i ditt huvud som säger att du ser absurd ut. För de som kan dansa, dansa och de som inte kan, det borde inte heller vara något som hindrar dem 

When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It's to enjoy each step along the way

I see dance being used as communication between body and soul, to express what it too deep to find for words.

It doesn't matter if I'm off the beat. It doesn't matter if I'm snapping to the rhythm. It doesn't matter if I look like a complete goon when I dance. It is my dance. It is my moment. It is mine. And dance I will. Try and stop me. You'll probably get kicked in the face.

Det spelar ingen roll om jag är utanför takten. Det spelar ingen roll om jag snappar till rytmen. Det spelar ingen roll om jag ser ut som en fullständig goon när jag dansar. Det är min dans. Det är mitt ögonblick. Den är min. Och jag ska dansa. Försök stoppa mig. Du kommer antagligen bli sparkad i ansiktet. 

"You see, dancers are quite mature people because they start performing so early. They become professionals when they start to take everyday classes." 

 "I have no desire to prove anything by dancing... I just dance." 

FILM TIPS

BILLY ELLIOT 

En film som bara måste ses.

känner du igen den där känslan när du kämpat med nått och lyckas

ÖKA DIN LIVSKVALITE SAMTIDIGT SOM DU HAR ROLIGT

Linedance är energi, glädje och gemenskap en unik dans form - Älskad av många

Dancing is very much like life
you do whatever makes you feel good.
Some people will stare, and some people will laugh
but it's all about the moment and every step you take

SAMTIDIGT SOM DET GER DIG TID FÖR TREVLIG EGENVÅRD OCH AVKOPPLING HAR DU MÖJLIGHET ATT KNYTA KONTAKT MED ANDRA GRAVIDA MAMMOR, DERAS PARTNERS OCH SMÅBARNSFÖRÄLDRAR.

DANS MED BARN I BÄRARE - ETT MYSIGT SÄTT ATT KNYTA AN TILL DEN LILLA

Kontinuerlig dansträning har många likvärdiga fördelar och är bra för dig och ditt barn

Muskler, balans och motorik stärks, koordination, kroppshållning & koncentration förbättras och en känsla för tid rum och kropp förstärks. 

Dansen påverkar ert mentala välbefinnande, ni känna er gladare, mindre stressade och du och ditt barn ges möjlighet till socialt umgänge

VAD ÄR LINEDANCE

Linedance är ett gäng lastgamla dans galningar som hoppar omkring och sprätter med benen med tummarna i fickan till takterna av gnällig countrymusik , klädda i cowboyhatt & cowboyboots samtidigt som de vrålar yiihaaa ......  FEL

RÄTT ....... Linedance är ett gäng dansgalna människor i alla åldrar från alla samhällsklasser världen över som bara älskar att dansa, till all sorts musik och alla sorters dansstilar. Vem du är, vart du kommer i från, hur du ser ut och hur du är klädd har ingen betydelse det som räknas är glädjen till dansen. Linedance är gränsöverskridande, energi, glädje, kamratskap och acceptans, ett sätt att utrycka sig när orden inte räcker till.

VARNING !

Innan du fortsätter vill vi varna för att line dance kan vara extremt vanebildande.

 Line dance kan ge upphov till mycket allvarliga biverkningar

      
  • Dansare kan känna av skyhöga påslag av serotonin, dopamin, noradrenalin och endorfin, de känner sig dig glad, uppåt och full av energi 
  • Självuppfattningen och självförtroendet , dom kan känna det som att dom duger som dom är och att det presterat på ett bra sätt
  • Fysiken blir bättre, muskler och kondition stärks
  • Du kan märka av att balans, minne, koordination och simultanförmåga förbättras
  • Du bör vara medveten om att det finns stora risker att utsättas för gemenskap, social interaktion, lycka, glädje och skratt. 

Vi är medlemmar i Svenska Danssportförbundet (DSF), Riksidrottsförbundet (RF) och Bergslagens Danssportförbund (BDF). Vi har olycksfall- och ansvarsförsäkring, vi är licenserade via STIM & SAMI och alla medlemmar i Valley River Linedancers är olycksfallsförsäkrade.

LINEDANCE

DOM KALLAR DET DANS, VI KALLAR DET LIVET

Linedance är energi och glädje och en möjlighet att uttrycka sig när orden inte finns eller räcker till. En unik dans form älskad av människor världen runt, människor från alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniciteter. Linedance erbjuder en värld full av gemenskap och glädje där dansen står i fokus

VALLEY RIVER LINEDANCERS 

ÄR EN FÖRENING SOM BEDRIVER KURSER I LINEDANCE I SÖDRA DALARNA OCH ANGRÄNSANDE LÄN. NI HITTAR OSS I TÄRNSJÖ, HOFORS, MÖKLINTA OCH HORNDAL. 
FÖRENINGEN HAR SITT SÄTE I AVESTA KOPMMUN VI FINNS I HORNDAL CA 25 KM NORR OM AVESTA. VI ÄR MEDLEM I SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET(SDF), BERGSLAGENS DANSSPORTFÖRBUN(BDF) OCH RIKSIDROTTSFÖRBUNDET. 
VI ÄR ANSVARS- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRADE OCH VI HAR LICENS FÖR MUSIKANVÄNDNING VIA STIM OCH SAMI.

Eleonor Halsius

Har du frågor gällande kursverksamhet, hemsidan och vår verksamhet i övrigt då ska du kontakta Eleonor.

mob: 076-4140806

Lenka Prochazka

Har du frågor som rör ekonomi kontakta Lena så hjälper hon er.

mob: 076-1388603

Cecilia Nylander


Vi är alla olika, ålder och förutsättningar skiljer oss åt.

Vi ser variation som en styrka och som en väg till progressiv utveckling. Genom engagemang, vägledning och tålamod utvecklas vi som dansare och som individer och på köpet har vi roligt samtidigt som vi knyter kontakter som kan vara livet ut.

Arrangemang i närheten

Kurser är trevligt och roligt på alla sätt och vis men du ska även ha möjligheten att få användning av dina färdigheter utanför kursgolvet. Hos oss kan du omsätta dina kunskaper på dansgolven landet runt i gott sällskap av dina kursare, vänner och bekanta

Nedan har vi samlat evenemang i vår närhet


Är en ideell förening som bedriver kursverksamhet i Linedance i Södra Dalarna med omnejd. Föreningen har sitt säte i Avesta Kommun närmare bestämt i Horndal ca 25km norr om Avesta. Föreningen är medlem i Svenska Danssportförbundet(SDF), Bergslagens Danssportförbund(BDS) och Riksidrottsförbundet(RF). Föreningen har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Svenska Danssportförbundets verksamhetside, vision och värdegrund. Föreningen är ansvars- och olycksfallsförsäkrad och har licens för musikanvändning via STIM och SAMI. 

Vi lär ut linedance i ett lugnt tempo med mycket repetition. Vi har inte bråttom i vårt lärande och vi prioriterar våra elever. Det är viktigt för oss att alla elever ges möjlighet att utvecklas till självständiga och kunniga dansare. Du kommer att möta våra utbildade instruktörer med flerårig erfarenhet som instruerar dig pedagogiskt och metodiskt utan stress. 

" Vi satsar på dig "
Hos Oss Hittar Du Erfarna & Engagerade Ledare
Gemenskap, Kvalitativ Dansträning & Utvecklingsmöjligheter

Dansföreningen

Valley River Linedancers är en ideell förening med sitt säte i Avesta Kommun. 

Vi bedriver kursverksamhet i linedance i södra dalarna och angränsande län

Vi prioriterar våra elever och vi strävar efter att alla våra elever ska ges möjlighet att utvecklas till kunniga och självständiga dansare. Rom byggdes inte på en dag, vi har inte bråttom och vi satsar på kvalitet före kvantitet. Hos oss möter du utbildade instruktörer som noggrant och med stort kunnande guidar dig pedagogiskt utan stress  

27/8

Workshop med Micale "Mica" Erlandsson & Mikael "LD Crazy Mike" Erlandsson

Plats: Info kommer längre fram

Tider: 
13-17 Workshops, danslista, 30 min paus 
17-18 Mat
18-22 Danslista med önskedanser, 30 min paus

Förtäring: Mat finns att förbeställas serveras mellan 17-18, Serveringen öppen under hela dagen här kan du köpa lättare förtäring , mackor, snacks, läsk & kaffe

Entre: 300 kr /medlem 200kr 

Mat: 150kr (Grilltallrik m. grönsallad & potatisgratäng serveras med bea, rödvinssås och pepparsås, smör, bröd och dryck) vid beställning av mat ange eventuell födoämnesallergi
Anmälan och betalning ska vara oss tillhanda senast den 11/7
Önskedanser kan skickas in tom den 16/7 (Namn på dansen + korografen)

LINEDANCE = DANS MED DISTANS

Visste du att linedance är en aerobic dans form som passar de flesta där du har möjlighet att hålla avstånd eftersom linedance inte dansas i par utan enskilt tillsammans med andra i en grupp. Om du inte har provat på att dansa linedance än men vill hitta en motionsform som ger både gemenskap och glädje ska du ta tillfället i akt och gå en kurs!

Gå en kurs i linedance! Linedance är en koreograferad dans med upprepade sekvenser av steg som en grupp människor gör tillsammans, stående i linjer, därav namnet linedance. Varje lincedance-dans består av fasta stegkombinationer som upprepas under dansens gång. Idag har linedancen många olika "karaktärer", hos oss kan du lära dig flera av dessa.

På en kurs i linedance behöver du inte ha någon danspartner utan hela linedance-gruppen dansar tillsammans. Linedance är känt för att dansas till country-westernmusik, men linedance kan lika gärna utövas till pop, swing, rock eller nästan vilken musik som helst.
Linedance har utövats i USA, åtminstone sedan 1950-talet, då den linedance-liknande dansen Madison var populär. San Fransisco-stomp från 1961 passar också väl in på definitionen av linedance. Under 1970-talet skrevs flera linedance-stycken som var starkt förknippade med country-westernmusik. Många av dessa var också starkt påverkade av 70-talets discovåg.

Linedance är en kul dansform, där du lär sig utveckla koordinationen. Linedance är också bra träning och lämpar sig väl för nybörjare. Välkommen på en linedancekurs

Kursbeskrivning
Linedance är en av många amerikanska country & western dansstilar. Det finns idag tusentals danser, och nya koreograferas hela tiden. Här dansar vi modern linedance till country, rock, hits och annat.
INNEHÅLL
Dansarna står på rader, och varje dans består av fasta kombinationer av danssteg som upprepas under dansens gång. Varje serie av dansstegen innehåller vändningar så att hela dansgolvet byter riktning inför nästa serie.
FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper.
KURSLEDARE
Camilla Pålsson
VIKTIG INFORMATION
Kursen är godkänd som friskvård.

När man börjar lära sig något nytt så tar det emot. Det är lättare att lägga av, att sluta och gå tillbaka till vad man gjorde innan. Det är lättare att göra det enkla än det svåra. Men det är ofta det svåra som ger utveckling och resultat.Det är också lätt att vilja lägga av när det börjar ta emot. Speciellt när det tar emot på sätt man inte var beredd på. Det går att vänja sig vid träningsvärk eller till och med tycka om den, men att ha rädsla över vad andra ska tycka när man utvecklas är många kanske inte så beredd på.Det är lättare att scrolla på mobilen 2 timmar än att lägga ner krut på det där projektet man ville ta tag i när det egentligen är projektet som kommer ge något tillbaka på riktigt.De elever jag har som utvecklas mest är de som fortsätter. De som fokuserar på de svåra partierna. Som tar till sig feedback och jobbar vidare. Då kickar momentum in och saker börjar lossna.Igår under en masterclass satt jag och tänka på hur långt många har kommit. En deltagare har jobbat under ett halvår inför att spela på ett event. Han har jobbat på så målinriktat och också gjort mindre uppträdanden inför spelningen för att öva. Så grymt.En tjej som igår sjöng låten Memory som verkligen har utvecklat ett proffsigt musikalsound, från att ha tyckt det var svårt att blanda in bröstklang på de lägre tonerna men nu kunna göra det så naturligt

Linedance är en av de mest allsidiga dansformer som finns, med danssteg inlånade från de flesta dansstilar i världen: klassisk, latinamerikansk, rock&roll, hiphop, step mm.
Dansmusiken är främst en modern rockig country & western stil men under de senare åren har linedance koreografer skapat danser till många olika musikstilar typ rock, pop, funk, disco, ECS, WCS, ballader och night club.
Gillar du musik? Är pardans inte din gebit? Varför inte testa