DANS STEG

A


Anchore Step - 2 count

Ett anchor step är ett stationärt trippelsteg som är vanligt i West Coast Swing. Som utförs med fötterna placerad i tredje postion häl mot hålfot

1. korsa höger fot bakom vänster fot, placera vänster häl mot höger hålfot.

&. Kliv ner på vänster fot på stället

2. Kliv ner på höger fot på stället

(Avsluta med vikten på höger fot)


Ankel Rock - 4 count

En stationär rockande rörelsen som utförs med raka, tätt korsade ben där fötterna är placerade med fotens utsida mot varandra.

1. Korsa höger över vänster

2. Lägg över vikten på höger fot

3. Lägg över vikten på vänster fot

4. Lägg över vikten på höger fot 

(Avsluta med vikten på höger fot)


Appel Jack - 2 count

En stationär rörelse som utförs med fötterna placerade parallellt i höftbredd
(2:dra position) Den ena fotens häl och den andra fotens tå lyfts upp från golvet samtidigt och vrids åt sidan för att därefter vridas tillbaka och sätts ner i golvet med tåna pekandes framåt.

1. Lyft upp vänster häl och höger tå från golvet och vrid hälen och tån till höger med vikten på vänster trampdyna & höger häl

&. Vrid tillbaka båda fötterna till mitten och sätt ner hälen och tån i golvet. (vikten på båda fötterna)

2. Lyft upp och vrid höger häl och vänster tå från golvet och vrid hälen och tån till vänster med vikten på höger trampdyna & vänster häl

&. Vrid tillbaka båda fötterna till mitten och sätt ner hälen och tån i golvet. (vikten på båda fötterna)

(Avsluta med vikten på båda fötterna)Ankle Rock

Anchore Step

Apple Jack

B

Ball Change Actions

Body Roll