Appel Jack

Räkning 1&2&3&4

Appel Jacks är en synkoperad rörelse som utförs på stället med båda fötterna samtidigt

Appel Jacks kan görs på t.ex (1count) antingen åt höger eller åt vänster, (2count) åt höger och vänster. (4count) höger. vänster, höger, vänster eller upprepas flera gånger efter varandra i olika ordning t.ex (8count) höger, vänster. höger, höger, vänster, höger, vänster, vänster

Startposition vikten på båda fötterna som är placerad något i sär med tårna pekandes framåt 

Höger: 1. Lyft upp vänster häl och vrid hälen åt höger- Lyft upp höger framfot och vrid tån åt höger - &. Vrid tillbaka båda fötterna till mitten 

Vänster: 2. Lyft upp höger häl och vrid hälen åt vänster - Lyft upp höger framfot och vrid tån åt vänster - &. Vrid tillbaka båda fötterna till mitten