Ancor Step

Ancor Step

Taktslag: 1&2

Ett anchor step är ett trippelsteg som är vanligt i West Coast Swing. Det kan göras på höger eller vänster fot.

Ett anchor step på höger fot görs så här: korsa höger fot bakom vänster fot (i tredje position, alltså vänster häl mot höger hålfot), steg med vänster på stället, steg med höger på stället.