LINEDANCE STEPS (Videotek)

Att läsa ett Stepsheet

Vart har jag vikten

Dance Floore Etiquette

Tags, Restart & Out Of Phrase

Tempo & Count

Vad är Syncopation

Foot Positions

A

Accent


Ancor Step

Ett trippel steg som utförs på stället med fötterna i kors
1.Trampa ner höger bakom vänster - &. Trampa ner vänster fot på plats - 2. Trampa ned höger fot på plats (2). 


Ankel Rock aka Ankel Roll - Räkning: 1-2-3-4

Ankel Rock utför på stället med fötterna i kors och anklarna är låsta. 
Växla vikt en eller flera gånger från framfot till bakfot och bakåt, bibehålla den låsta fotleds positionen
Höger: 1. Lås höger ankel bakom vänster - 2. Rock anklar framåt - 3. Rock anklar bakåt - 4.Rock anklar framåt
Vänster: 1- Lås vänster ankel bakom höger - 2 Rock anklar framåt - 3 Rock anklar bakåt - 4 Rock anklar framåt


Appel Jack aka Fancy Feet- (Räkning: 1 & ) 

Appel Jacks är en synkoperad rörelse som utförs på stället med båda fötterna samtidigt
Appel Jacks kan görs på t.ex (1count) antingen åt höger eller åt vänster, (2count) åt höger och vänster. (4count) höger. vänster, höger, vänster eller upprepas flera gånger efter varandra i olika ordning t.ex (8count) höger, vänster. höger, höger, vänster, höger, vänster, vänster

Startposition vikten på båda fötterna som är placerad något i sär med tårna pekandes framåt
Höger: 1. Lyft upp vänster häl och vrid hälen åt höger-  Lyft upp höger framfot och vrid tån åt höger - &. Vrid tillbaka båda fötterna till mitten 
Vänster: 2. Lyft upp höger häl och vrid hälen åt vänster - Lyft upp höger framfot och vrid tån åt vänster - &. Vrid tillbaka båda fötterna till mitten

B

Ball Change Action


Ball Cross Step


Behind-Side-Cross


Body Roll


Boogie Walk


Brush

C

Camel Walk

Cha-Cha-Cha

Charleston Step

Chasse'

Coaster Step

Criss Cross

(OBS Armrörelser ej relevanta)

Cross Point


Cross Unwind

Cross Unwind 1/2 Left


D

Dorothy Step

F

Fans

Figur 4

Fish Tails

G

Gapevines

Grapevines 1/4 Turn Left

Grapevines 1/4 Turn Right

H

Heel Movement

Heel Dig

Heel Grind

Heel Hitch

Heel Jack

Heel Strut

Heel Splits

Hip Bump

Hip Rolls

Hop vs. Jump

J

Jazz Box

K

K-Step

Kick

Kick Ball Change

Knee Pops

L

Leg Lifting Action

Lindy Steps

Lock Steps

M

Mambo Step

Monterey Turn

P

Paddle Turn / Chug


Pivot Turn (Push Turn)

Pivo Turns

Pivo 1/4 Right

Pivo 1/2 Turn Right

Pivo 1/4 Left

Pivo 1/2 Turn Left

Point Cross


R

Rock Steps

Rodeo Kick

Rumba Boxe

S

Sailor Steps & Sailor Turn

Sailor 1/4 Turn Right

Sailor 1/4 Turn Left

Scissors Step

Scoot Step

Scuff


Shuffle Steps / Shuffel Turns

Shuffel Step & Polka Step

Crossing Shuffle

Shufflel 1/2 Turn Right

Shuffel 1/2 Turn Left


Shimmy

Shorty George

Side Switches

Skates

Spiral Turn

Step

Step Hitch

.Step vs.Touch

Step Turn (pivot,pushturn)

Switches

Swivel Step

Swivet

T

Toe Strut

Turns

Toe Splits

Touch

Triple Step

V

V-Step

Vaudeville 

W

Walks variation

Weaves

Wizard Step

Z

Zig-Zags